Urgentie

In het geval van een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie kunt u mogelijk urgentie krijgen. In dit geval moet de situatie waarvoor u urgentie aanvraagt buiten uw eigen verantwoordelijkheid zijn ontstaan. Ook vragen wij u aan te tonen dat u er alles aan deed om het probleem zelf op te lossen. Denkt u dat u aanmerking komt? Leg uw situatie dan uit en stuur ons een e-mail.

Veel gevraagd over Urgentie

Ik woon in Appingedam en mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang voor een andere woning ook voor Appingedam?

Wanneer u huurder van Woongroep Marenland bent, krijgt u voorrang op woningen in ons werkgebied.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Bij ons zijn hier geen kosten aan verbonden.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in Appingedam?

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning. U krijgt geen voorrang. Inschrijven doet u via .

Wat betekent wijkvernieuwingsurgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij . Wij geven u dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder urgentie.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning in Appingedam?

Nee, u kunt geen urgentie aanvragen. Woont u minimaal 1 jaar aansluitend in Appingedam? Dan kunt u eventueel urgentie aanvragen. We verwijzen u naar de voorwaarden die op onze website staan.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning in Appingedam?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op .

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in Appingedam krijgen?

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op . U krijgt geen urgentie.

Ik heb een nieuwe baan in Appingedam. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op .