Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk. Bij renovatie vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen. We begrijpen dat dit ingrijpend is. Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en verplichtingen goed in een Sociaal Plan. In dit plan maken we ook afspraken over vergoedingen. We helpen u altijd bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Ik heb nu een schuurtje, mag ik deze meenemen naar mijn nieuwe woning?

Een schuurtje is een zelf aangebrachte voorziening en dus eigendom van de huurder, schuurtje mag meegenomen worden.

Mag ik bestrating meenemen wat bij mijn oude woning ligt?

Bestrating is eigendom van de huurder en mag u dus meenemen.

Mag ik bomen/planten uit de tuin van mijn te slopen woning meenemen?

Beplanting is eigendom van de huurder en mag u dus meenemen.

Min woning wordt gesloopt, wat moet ik doen met de kasten van Woongroep Marenland?

Woongroep Marenland heeft deze kasten jaren geleden al overgedragen aan haar huurders. Wilt u de kasten niet behouden dan moet u deze zelf afvoeren.

Ik heb een vraag over het project Opwierde Zuid.

Voor vragen over de woningen, planning en/of keuze mogelijkheden kunt u contact opnemen met de consulent van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Jolanda Wijnsma via 06-15633528 of j.wijnsma@bgdd.nl

Heeft u vragen over contracten, sociaal plan en/of vergoedingen neem dan contact op met Woongroep Marenland.

Ik heb een vraag over het project in Roodeschool.

Neem contact op met Woongroep Marenland.

Ik wil graag iets weten over de woning waar ik na sloop van mijn huidige woning naar toe kan verhuizen, bij wie moet ik zijn?

Neem contact op met uw contactpersoon, hij of zij is te bereiken op 0596-519151 of eventueel via een verstrekt rechtstreeks telefoonummer.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

U heeft ruim de tijd om een woning te vinden. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u een woning aan. Dat kan een woning zijn die u niet mooi vindt. Wij raden u daarom aan zelf op tijd te reageren op woningen zodat u een woning vindt die bij u past.

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder het bouwen van nieuwe woningen die voldoen aan alle eisen.

Ik heb nog geen intakegesprek over de verhuizing gehad en ik heb zelf al een woning gevonden. Heb ik wel recht op de verhuiskostenvergoeding?

Ja, u heeft recht op de vergoeding als u voldoet aan het Sociaal Plan en de huur opzegt.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Wij begeleiden u bij sloop naar een andere passende woning. Omdat wij uw woning slopen, krijgt u urgentie. Dit betekent dat u bij de meeste woningen voorrang krijgt op gewone woningzoekenden als u reageert. U kunt zelf op woningen reageren. Wilt en kunt u terugkeren naar een woning in de wijk nadat de wijkvernieuwing is afgerond? Dan regelen wij, als dat mogelijk is, tijdelijk een wisselwoning voor u. Let op, dit geldt niet als u op tijdelijke basis in de woning woont.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Nee, u ontvangt een verhuiskostenvergoeding van ons. Met dat bedrag kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Sociaal plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners op. Er is een vast team voor de bewonerbegeleiding. Zij houden u goed op de hoogte en hier kunt u terecht met vragen.

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Neem contact op met uw contactpersoon en vraag naar de mogelijkheden.

Ik heb wijkvernieuwingsurgentie. Krijg ik voorrang op alle woningen?

Nee, u krijgt alleen voorrang op de woningen als dit met u is afgesproken.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

Het eerste en grootste deel, ongeveer 90% van het bedrag, ontvangt u binnen 10 dagen na opzegging van de huur van uw oude woning. Het tweede deel, ongeveer 10% van het bedrag, krijgt u als u de oude woning netjes heeft achtergelaten en de sleutels zijn ingeleverd.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

U heeft ruim de tijd om een woning te vinden. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u een woning aan. Dat kan een woning zijn die u niet mooi vindt. Wij raden u daarom aan zelf op tijd te reageren op woningen zodat u een woning vindt die bij u past.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning als wijkvernieuwingsurgente?

Wij schrijven u in als woningzoekende. Hierna kunt u reageren op woningen waar u belangstelling voor heeft. De inschrijving is gratis.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Voldoet u aan de voorwaarden van het Sociaal Plan? Dan heef u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wat is een Sociaal Plan?

Bij renovatie sloop maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan.