Inkomenstoets

Wettelijk is bepaald dat wij minimaal 90 procent van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan woningzoekenden met een maximaal jaarinkomen van . Daarom toetsten wij van alle nieuwe huurders het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen.

Veel gevraagd over Inkomenstoets

Hoeveel huurwoningen hebben jullie?

Wij verhuren ongeveer 2500 woningen en ander onroerend goed.