Ik heb een vraag over het sloop nieuwbouw project van Opwierde Zuid

Heeft u een vraag over de onderstaande punten dan kunt contact opnemen met de bewonersbegeleiders van Dijkstra Draisma. U kunt contact opnemen met Iris Rodenburg 06-46900435 of               
Eelkje Mollema 06-41070380.

* Verhuizingen 
* Wisselwoning
* Planning sloop en nieuwbouw
* Gesprekken over de mogelijkheden in de nieuwe woning
* Opslaan van bestrating op de bouwplaats 
* Gebruik maken van de volkstuinen voor tijdelijk opslaan van beplanting

Voor de volgende punten kunt u contact opnemen met Woongroep Marenland 0596-519151.

* Huurcontracten 
* Uitbetalingen verhuiskosten vergoeding 
* Reparatieverzoeken 
* Sociaal plan 

Veel gevraagd over Ik heb een vraag over het sloop nieuwbouw project van Opwierde Zuid

Ik wil graag van Woongroep Marenland weten hoe lang ik in een wisselwoning heb gezeten. Kan ik hiervan een uitdraai krijgen voor de aanvraag van de verhuiskosten vergoedingsregeling bij de NCG?

We adviseren huurders om de NCG te machtigen om rechtstreeks de gewenste informatie bij ons op te vragen. Voordeel hierbij is dat we niet iedere keer verklaringen hoeven af te geven aan huurders over de periode dat ze in een huurwoning hebben gezeten. Bijkomend voordeel voor de huurder is dat de aanvraag dan gelijk is ingediend en de beslistermijn begint te lopen.

Hierna neemt de NCG contact op met Woongroep Marenland.