Ik heb een vraag over het sloop nieuwbouw project van Opwierde Zuid

Heeft u een vraag over de onderstaande punten dan kunt contact opnemen met de bewonersbegeleiders van Dijkstra Draisma. U kunt contact opnemen met Iris Rodenburg 06-46900435 of               
Eelkje Mollema 06-41070380.

* Verhuizingen 
* Wisselwoning
* Planning sloop en nieuwbouw
* Gesprekken over de mogelijkheden in de nieuwe woning
* Opslaan van bestrating op de bouwplaats 
* Gebruik maken van de volkstuinen voor tijdelijk opslaan van beplanting

Voor de volgende punten kunt u contact opnemen met Woongroep Marenland 0596-519151.

* Huurcontracten 
* Uitbetalingen verhuiskosten vergoeding 
* Reparatieverzoeken 
* Sociaal plan