Erfafscheiding

U mag zelf bepalen hoe u uw tuin inricht. Hiervoor gelden een aantal spelregels, die leest u hieronder. We vinden het belangrijk dat tuinen zoveel mogelijk groen blijven. Het geeft niet alleen een levendig aanzicht, het is ook goed voor insecten en vogels. Bloemen in uw tuin dragen bij aan de overleving van bijen en vlinders. Het groen moet uiteraard wel een verzorgde indruk maken.

Erfafscheiding
Wanneer u een heg, hekje, schutting of ander type erfafscheiding aan wilt brengen, gelden daarvoor een aantal regels.

Eisen aan erfafscheiding
Een erfafscheiding moet technisch in orde zijn, stevig zijn en recht staan. Een heg of haag moet een verzorgde indruk maken. Een erfafscheiding mag niet gemetseld zijn.

Toestemming vragen
Wanneer u een nieuwe erfafscheiding wilt plaatsen hoeft u geen toestemming te vragen aan Woongroep Marenland. Alleen wanneer u een erfafscheiding wilt verwijderen die van Woongroep Marenland is, vraagt u toestemming. Het kan zijn dat u toestemming aan uw gemeente moet vragen wanneer u een nieuwe erfafscheiding wilt plaatsen die zichtbaar is vanaf de openbare weg. U kunt voor informatie hierover contact opnemen met uw gemeente.

Overleg altijd met uw buren
Wanneer uw erfafscheiding grenst aan de tuin van uw buren, overlegt u uw plan met uw buren. U overlegt de volgende dingen:

-           Het soort en type erfafscheiding
-           De verdeling van de kosten
-           Wie welke werkzaamheden uitvoert en wanneer
-           Wie welk onderhoud in de toekomst uitvoert
-           Hoogte, plek en type erfafscheidingen

Erfgrens
De erfgrens is de grens tussen uw grond en de grond van uw buren, de brandgang of de openbare ruimte. Een erfafscheiding op de erfgrens tussen u en uw buren, deelt u in onderhoud, en eventueel in kosten, met uw buren. Een erfafscheiding op uw eigen grond betaalt en onderhoudt u zelf. Wanneer u een heg plant op eigen grond, moet dit op minimaal 0,5 meter vanaf de erfgrens.

Hoogte van de erfafscheiding

Voortuin
Rondom uw voortuin mag u een heg of hekje van maximaal 1 meter hoog plaatsen. Wanneer u een hoekwoning of een 2^1 kap woning heeft, loopt uw voortuin tot aan de achtergevel van de woning. Vanaf de achtergevel begint uw achtertuin

Achtertuin, aangrenzend aan een andere tuin
U mag een schutting of heg van maximaal 2 meter hoog plaatsen. Bij een hoekwoning of 2^1 kap woning mag dit tot aan de achtergevel van uw woning.

Achterzijde van de achtertuin
U mag een schutting of heg van maximaal 2 meter hoog plaatsen. Wanneer uw woning aan de zijkant grenst aan openbare ruimte, mag deze heg of schutting maximaal tot aan dezelfde lijn, als de zijgevel van uw woning geplaatst worden (de zijgevelrooilijn). Aan de achterzijde van uw tuin, vanaf de zijgevelrooilijn tot aan de openbare ruimte, mag u een hekje en heg van maximaal 1 meter hoog plaatsen. 

Achterzijde of zijkant van uw achtertuin, grenzend aan openbaar gebied
U mag een heg of hekje van maximaal 1 meter hoog plaatsen. Een schutting mag niet. Wanneer de erfafscheiding minimaal 1 meter vanaf de openbare weg of openbaar groen staat, mag u wel een heg plaatsen van maximaal 2 meter hoog. Een raamwerk waartegen een klimplant groeit wordt ook beschouwd als heg. Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft wanneer uw erfafscheiding zichtbaar is vanaf de openbare weg. U kunt dit navragen bij uw gemeente.

Beplanting
Beplanting is mooi, goed voor de afwatering en  goed voor insecten en vogels. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging en het snoeiwerk van uw planten en bomen.

Planten en bomen in uw tuin mogen geen hinder opleveren voor anderen. Houd er rekening mee dat ze uw buren geen licht en uitzicht ontnemen én dat uw buren geen last hebben van overhangende takken of beplanting die over de erfgrens groeit. U mag binnen 2 meter van de erfgrens en/of de gevel geen nieuwe bomen planten. Laat ook geen klimop tegen uw gevel groeien, dit veroorzaakt schade aan de gevel. Clematis, Kamperfoelie, Klimroos en winterjasmijn zijn uitzonderingen. Deze zijn niet schadelijk en mag u wel laten groeien. Zorg wel dat het niet over uw ramen en kozijnen groeit.

Bestrating
Woongroep Marenland vindt het belangrijk dat tuinen zoveel mogelijk groen zijn. Dit geeft een levendige uitstraling, is goed voor vogels en insecten en is goed voor de afwatering. Als u toch liever een groot deel van uw tuin wil betegelen, dan mag dit. U hoeft hier geen toestemming voor te vragen. Als u een groot deel van de tuin betegelt, moet u rekening houden met de afwatering. Drainage kan nodig zijn, de afvoer hiervan moet op eigen grond of via de riolering, niet via het achterpad of grond van uw buren. Houd er ook rekening mee dat u de bestrating bij verhuizing mogelijk weer moet verwijderen als de nieuwe huurder dit niet wil overnemen.

Vijver en verlichting
U mag een vijver en verlichting aanbrengen in uw tuin. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen. Voor uw eigen veiligheid is de kwaliteit van de technische installaties wel belangrijk. Wanneer bij verhuizing een nieuwe huurder de vijver of andere aangebrachte voorzieningen niet wil overnemen, verwijdert u het.

Bouwwerk
Wanneer u een overkapping, carport, garage, dierenverblijf of ander bouwwerk wilt bouwen in uw tuin, informeert u Woongroep Marenland. Onze opzichter kan u helpen met technische tips en adviseren over regelgeving. Soms heeft u een vergunning nodig van de gemeente. U kunt ook met de opzichter overleggen of het bouwwerk mag blijven staan wanneer u verhuist en welke voorwaarden hier voor gelden.  Als u zich niet aan de regelgeving houdt, kan het zijn dat u het bouwwerk weer moet afbreken. Het bouwwerk mag in ieder geval niet gemetseld zijn en u mag geen betonnen fundering aanbrengen.

Veel gevraagd over Erfafscheiding

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Het ligt er aan waar de erfafscheiding staat. Staat de afscheiding op de erfgrens? Dan kunt u niets veranderen zonder overleg met uw buren.