Kennisbank

Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen, informeren we...

Lees het volledige antwoord

Sponsoring

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet van kracht. Daarin staat dat een woningcorporatie niet meer mag sponsoren. De woningwet is sinds 1 januari 2022 aangepast, waarin staat dat we wel mogen bijdragen aan leefbaarheid, door bijvoorbeeld...

Lees het volledige antwoord

Starten met huren

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Wij plannen een afspraak voor het ondertekenen van uw huurcontract en het opleveren van uw nieuwe woning.

Lees het volledige antwoord

Taxatierapport

Voor de verkoop van een woning laten wij een taxatierapport opstellen door een onafhankelijke taxtateur. Dit is een objectieve waardebepaling van het onroerend goed. De taxatiewaarde bepaalt de vraagprijs van de woning. De taxatie wordt gedaan door...

Lees het volledige antwoord

Tijdelijke onderverhuur/Waardebepaling

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Lees het volledige antwoord

Tijdelijke verhuur

Als woningen die wij gaan slopen of de plannen voor een leegstaand gebouw nog niet klaar zijn, dan verhuren wij de woningen soms tijdelijk. Heeft u vragen over het huren van een tijdelijke woning, kunt u contact opnemen met onze woonwinkel op...

Lees het volledige antwoord

Tuinonderhoud

Woonplezier is meer dan het huren van een huis. Een mooie woonomgeving is ook belangrijk. Voortuinen bepalen voor een groot deel de uitstraling van een straat. Goed onderhouden voortuinen met veel bloemen en groen...

Lees het volledige antwoord

Tuintips en adviezen

Onderhoudsarme tuin Wanneer u ervoor kiest om een woning met tuin te huren, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Als u het tuinonderhoud te veel werk vindt, kunt u er voor kiezen om uw tuin...

Lees het volledige antwoord

Urgentie

In het geval van een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie kunt u mogelijk urgentie krijgen. In dit geval moet de situatie waarvoor u urgentie aanvraagt buiten uw eigen verantwoordelijkheid zijn ontstaan. Ook vragen wij u aan te tonen...

Lees het volledige antwoord