Kennisbank

Huur betalen

Iedere maand betaalt u de huur van uw woning. De huur betaalt u voor de eerste van de maand aan ons. U kunt de huur op drie manieren betalen: 1. Een automatische incasso Voor uw en ons gemak kiezen wij bij voorkeur voor een automatische inc...

Lees het volledige antwoord

Huur betalen via automatische incasso

U kunt de huur op verschillende manieren aan ons betalen. Een daarvan is via een automatische incasso. Dit is het gemakkelijkste. U regelt dit met een machtiging. Hierna schrijven wij de huur iedere maand automatisch en op tijd van uw rekening af.

Lees het volledige antwoord

Huur opzeggen

Wilt u uw huur opzeggen? Voor het opzeggen van de huur heeft u een opzegtermijn van minimaal één maand. Dat betekent dat tussen de dag dat u opzegt en de einddatum, in ieder geval één maand moet zitten. Deze einddatum kan elke werkdag zijn. Het hoeft...

Lees het volledige antwoord

Huuraanpassing

De huur kunnen wij op verschillende momenten aanpassen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse huurverhoging of na het aanleggen van centrale verwarming of dubbel glas. Gaat uw huur omhoog? Dan krijgt u krijgt altijd vooraf en op tijd bericht van ons.

Lees het volledige antwoord

Huurachterstand

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op ons begrip en ondersteuning. Wij geven u graag advies over de mogeijkheden om uw problemen aan te pakken. Neem hiervoor contact met ons op.

Lees het volledige antwoord

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie. Zij doen uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs, het onderhoud en servicekosten. Neem altijd eerst contact met ons op. We willen het problee...

Lees het volledige antwoord

Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling.

Lees het volledige antwoord

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huur. Hier heeft u mogelijk recht op als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is. U krijgt dit geld van de overheid. Of u recht heeft op huurtoeslag, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, inkomen en...

Lees het volledige antwoord

Huurwoning zoeken

Bent u op zoek naar een woning? Schrijft u zich dan bij ons in als woningzoekende. We bieden onze huurwoningen aan via onze website. Nadat u zich heeft ingeschreven, kunt u opties nemen op woningen of reageren op ons woningaanbod. Als wij u een wonin...

Lees het volledige antwoord

Ik heb een vraag over het sloop nieuwbouw project van Opwierde Zuid

Heeft u een vraag over de onderstaande punten dan kunt contact opnemen met de bewonersbegeleiders van Dijkstra Draisma. U kunt contact opnemen met Iris Rodenburg 06-46900435 of Eelkje Mollema 06-41070380. * Verhuizingen * Wisselwonin...

Lees het volledige antwoord