Opwierde 1 - in ontwikkeling

In de wijk Opwierde I vervangen we 385 huurwoningen door nieuwbouw. Dat doen we door afspraken die zijn gemaakt in het aardbevingsdossier, Batch 1588. Samen met de gemeente en woningstichting Groninger Huis is voor de wijk een stedenbouwkundig plan gemaakt. Er komen gezinswoningen en woningen geschikt voor kleine huishoudens en senioren, maar ook bouwen we appartementen. De betreffende bewoners zijn op de hoogte gebracht en kunnen meedenken in de planvorming. De nieuwe woningen worden aardbevingveilig, gasloos en zeer energiezuinig. Voor de wijk Opwierde 1 hebben we een speciale website waar alle nuttige informatie op wordt gedeeld: www.opwierde1.nl.

 

DETAILS  

status

in ontwikkeling

aantal

385 grondgebonden woningen/appartementen

type

levensloopbestendige woningen / gezinswoningen / appartementen

straat

Gr. Edzardstraat, Rengersstraat, K. ter Laanstraat, Patrimoniumstraat, A. Eppensstraat, Mr. A.T. Voslaan, Mr. Borgesiusstraat, G.v. Saksenlaan (galerijflat en portiekflats), Heiman Akkerstraat, Noorderpoort en Eendracht terrein

wijk

Opwierde 1

planvorming

2020 - 2021

uitvoering

2022 - 2025