Zestien woningen in 't Zandt versterkt

Woongroep Marenland vindt het belangrijk dat onze huurders goed en veilig wonen. Daarom lieten we in 2016 zestien woningen in ’t Zandt versterken. Helaas bleek na de oplevering dat door krimpen en uitzetten van de isolatie er scheuren in de gevels kwamen, kozijnen vervormden en deuren en ramen begonnen te klemmen.

In goed overleg met het bouwbedrijf besloten we de gevels te vervangen door goede nieuwe gevels.  Voor bewoners was dit ingrijpende verandering. Het was daarom belangrijk om de overlast te beperken en de werkzaamheden goed af te stemmen met de bewoners. We hielden de bewoners goed op de hoogte en namen hen mee in de ontwikkelingen en uitvoering.

In mei 2019 begonnen we met de werkzaamheden en een half jaar later, in oktober 2019 hebben we de werkzaamheden afgerond. Dat betekent dat alle bewoners weer in een zeer goed geïsoleerde en veilige woning wonen.