Woningcorporaties: ‘Besluit Wiebes onacceptabel’

Het besluit van minister Wiebes om de pauzeknop in de drukken voor de versterkingsoperatie is onacceptabel. Dat vinden de acht Groningse woningcorporaties die gezamenlijk circa 18.000 woningen in het huidige aardbevingsgebied bezitten. ‘Met het voornemen de gaswinning af te bouwen en te stoppen, is het op dit moment nog niet veiliger geworden. Het besluit om al wel op de pauzeknop te drukken, geeft bewoners nog langer onzekerheid en nog langer onveiligheid. Dat is onverteerbaar voor onze huurders en voor ons als corporaties’, legt Gerke Brouwer namens de corporaties uit.

 Daarom vinden de woningcorporaties dat de versterkingsopgave gewoon door moet gaan op basis van de huidige richtlijn. Brouwer, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland: ‘De minister had ook kunnen zeggen: de versterkingsoperatie gaat door, totdat we weten wat de gevolgen voor de veiligheid zijn. Dat is verantwoord. Dat is betrouwbaar. En dat is recht doen aan de situatie van Groningers.’

Nog geen veiligheid
Minister Wiebes laat onderzoek uitvoeren naar de veiligheid. De corporaties vinden het onverantwoord om de versterkingsoperatie te pauzeren en de uitkomsten af te wachten. Er is op dit moment nog niets  veranderd aan de gaswinning, de aardbevingen en daarmee de veiligheid.’ Ook het KNMI gaf vorige week aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer dat een afname van de gaswinning pas op termijn een afname van aardbevingen levert. Daarom moet de versterkingsoperatie gewoon doorgaan, totdat de veiligheid gegarandeerd kan worden.

 Versterkingsoperatie
‘De onderzoeken die de minister laat uitvoeren zijn ook voor de corporaties heel belangrijk’, vervolgt Brouwer. ‘Ook wij willen niet zwaarder versterken dan nodig is. Want niet alleen de langdurige onzekerheid is zeer ingrijpend voor onze huurders. Ook als bewoners wel weten wat er met hun woning moet gebeuren, dan weten wij inmiddels uit ervaring dat het versterken of in sommige gevallen sloop- en nieuwbouw, zeer ingrijpend is. Natuurlijk willen wij onze huurders hiermee niet onnodig confronteren. Daarom zijn de onderzoeken die de minister naar de veiligheid laat uitvoeren heel belangrijk. Maar tot die tijd zeggen wij: ga door met wat wij mensen beloofd hebben, ga door met versterken op basis van de huidige richtlijn. Want er is op dit moment nog niets veranderd aan die veiligheid.’

 Bouwen aan toekomstperspectief
Woningcorporaties willen samen met gemeenten bouwen aan toekomstperspectief voor Groningen. De acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied werken samen op het gebied van de versterkingsopgave om hun krachten te bundelen. Het gaat om woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier en Woonzorg Nederland.