Woningcorporaties benadrukken belang continuïteit versterkingsoperatie

De Groningse woningcorporaties in het aardbevingsgebied doen een dringend beroep op de overheid oog te hebben voor het belang van continuïteit in de versterkingsoperatie voor een veilig Groningen. De acht corporaties krijgen veel telefoontjes van huurders die zich zorgen maken over de voortgang van de versterking. ‘Begrijpelijke en terechte zorgen in onze ogen’, licht Gerke Brouwer namens de acht corporaties toe. Om die reden onderstrepen de corporaties het belang bewoners snel duidelijkheid te geven.De brief van minister Wiebes bevat het goede nieuws dat de gaskraan volledig dicht gaat. Tegelijkertijd leidt het ook tot vragen over de voortzetting van de huidige versterkingsoperatie.

Vertrouwen vraagt om duidelijkheid

Brouwer, directeur-bestuurder van woongroep Marenland: ‘De bewoners van het gaswinningsgebied, en dus ook onze huurders, zijn al jaren geconfronteerd met grote onzekerheid over hun toekomst en de toekomst van hun woning. Om weer met vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken is duidelijkheid nodig. Die duidelijkheid moet er zeker komen voor de bewoners van wie de woning al geïnspecteerd is en de bewoners die al versterkingsadviezen hebben ontvangen. Maar ook voor de bewoners die te horen hebben gekregen dat hun woning geïnspecteerd gaat worden. Hierover zijn al afspraken gemaakt met bewoners. En die afspraken moeten nagekomen worden.’

Gevolgen stoppen gaswinning voor veiligheid

Minister Wiebes kondigt in zijn brief aan dat in juli duidelijk wordt welke gevolgen de stopzetting van de gaswinning voor de veiligheid van de Groningers heeft. De corporaties kunnen en willen niet zo lang wachten. ‘Die duidelijkheid moet er binnen een paar weken al zijn: welke versterkingsprojecten gaan door en op welke manier. Er is altijd gezegd dat de aardbevingen niet stoppen als de gaswinning stopt. De versterking moet daarom doorgaan totdat onafhankelijke instanties kunnen aangeven dat mensen hier net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Want ook Groningers hebben recht op veilig wonen’, besluit Brouwer namens de Groningse corporaties.

Kerncorporaties

De acht kerncorporaties in het aardbevingsgebied werken samen op het gebied van de versterkingsopgave. Het gaat om woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, woonstichting Groninger Huis, woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier en Woonzorg Nederland.