Uw mening over Woongroep Marenland

Woongroep Marenland probeert er alles aan te doen om het huren van uw woning zo plezierig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Het is voor ons daarom erg belangrijk te weten hoe tevreden onze klanten zijn, op aspecten als de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. Maar wij zijn ook geïnteresseerd in zaken, waar onze klanten minder tevreden over zijn, zodat wij hier iets aan kunnen veranderen.  

Wij hebben het onderzoekbureau KWH uit Rotterdam gevraagd een onderzoek uit te voeren om deze aspecten in kaart te brengen. Zij benaderen een aantal van onze huurders per mail en telefonisch met de vraag hieraan mee te werken. Zij kunnen u ook benaderen. De gegevens die KWH verzamelt worden anoniem verwerkt in een algemene rapportage.

Wij vinden het juist u hiervan op de hoogte te stellen en vragen u bovendien vriendelijk uw medewerking te verlenen aan het onderzoek als u benaderd wordt. Hiermee levert u een bijdrage aan het verbeteren van onze dienstverlening.