Start bouw 10 levensloopbestendige woningen in 't Zandt

In mei is de bouw van 10 levensloopbestendige huurwoningen gestart in 't Zandt. Er komen zes woningen aan de Hoofdstraat/Kerklaan en vier aan de H.Oostingstraat. De nieuwe woningen zijn aardbevingsbestendig, gasloos en zeer energiezuinig.

Een groot aantal woningen zijn inmiddels toegewezen aan huurders die hadden aangegeven graag naar deze woningen te willen verhuizen. De woningen worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma. Dijkstra Draisma is aan de Hink Oostingstraat gestart met uitgraven en er wordt binnenkort geheid.

Aan de Hoofdstraat start de gemeente met het saneren van de locatie. Vervolgens wordt de locatie uitgegraven en gestart met het aanbrengen van de fundering.

Het is de verwachting dat de woningen worden opgeleverd eind 2020/begin 2021.