Sloop 233 woningen in Appingedam Opwierde-Zuid gestart

De sloop van 233 koop- en huurwoningen in Opwierde-Zuid in Appingedam is sinds maandag 20 januari officieel gestart. De woningen worden gesloopt omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn. Er komen 184 aardbevingsbestendige en duurzame gezins- en levensloopbestendige woningen terug.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al eerder uitgevoerd en bestonden uit het strippen van de woningen, het leeghalen van de tuinen en verwijderen van bestrating. Maandag 20 januari is begonnen met de daadwerkelijke sloop van de eerste woningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen, die ook de particuliere eigenaren in dit traject begeleidt. Bouwgroep Dijkstra Draisma is verantwoordelijk voor de sloop van de huidige woningen en het bouwen van de nieuwe woningen.

"De sloop van deze woningen is de start van een groot bouwtraject in Opwierde-Zuid. Na de opnames, de beoordelingen en de gesprekken met de eigenaren komt de versterking voor hen nu eindelijk dichterbij", zegt Peter Spijkerman, directeur Nationaal Coördinator Groningen. 

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "We hebben ons als gemeente samen met inwoners ingezet voor dit traject. Het is goed om te zien dat de versterking en verduurzaming op deze grote schaal nu zichtbaar wordt in Appingedam. Dit project is de start van de grootschalige aanpak van de wijk Opwierde-Zuid. Ook de nieuwe inrichting van de wijk maakt daar deel van uit." 

Bouwen voor de sloop uit
Woongroep Marenland bouwt 49 woningen minder terug in de wijk. Deze 49 worden teruggebouwd buiten de wijk terug aan de Focco Ukenalaan, Patrimoniumstraat en de Opwierderweg. De eerste woningen zijn inmiddels bewoond. Het bijzondere aan deze nieuwbouw is het zogenaamde ‘bouwen voor de sloop uit’. Bewoners uit de wijk hoeven hierdoor maar één keer te verhuizen.