Situatie aan de Gerrit Raapstraat en Pieter Veningastraat

Aan de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat in Appingedam is een aantal woningen van Woongroep Marenland van onvoldoende kwaliteit. Deze woningen worden al te lang niet goed onderhouden.

Daarom ondernemen we twee acties:

  • In het eerste kwartaal van 2020 nemen we maatregelen tegen de gebreken aan de woningen in deze straten. Bewoners van deze straten kunnen gebreken aan hun woning aan ons doorgeven.  
  • In januari 2020 starten we met het opstellen van een verbeterplan. Dit doen we samen met de bewoners van de Gerrit Raapstraat en Pieter Veningsastraat. We verwachten het plan uit te voeren in 2021.

We wilden de woningen in het verleden verbeteren, in combinatie met het versterken van de woningen. Dat deden we zodat we huurders niet twee keer confronteerden met werkzaamheden en omdat net uitgevoerde werkzaamheden misschien opnieuw zouden moeten gebeuren tijdens de versterkingswerkzaamheden. Omdat onze huurders nu te lang wachten op onderhoud, ondernemen we nu actie.

Versterkingsadvies
We hebben nog geen versterkingsadvies van de NCG ontvangen. We weten niet of en hoe de woningen versterkt worden. We hebben hier te lang op gewacht, waar onze huurders nu last van hebben. Daarom starten we nu met het nemen van maatregelen tegen de gebreken en het opstellen van een verbeterplan.