Reactie Woongroep Marenland op rioolheffing in Loppersum

De gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl vormen straks één gemeente: gemeente Eemsdelta. Dat betekent onder andere dat alle belastingen gelijk worden getrokken, ook de rioolheffing.

Op dit moment betalen de gebruikers (huurders) in Delfzijl en Appingedam de rioolheffing. In  gemeente Loppersum doet de eigenaar van de woning, in dit geval de woningcorporatie (Woongroep Marenland), dat.

Woongroep Marenland compenseert niet
Als de belastingen gelijk worden getrokken, betekent dat dat de woonlasten van onze huurders in Loppersum stijgen. We begrijpen dat deze verhoging van e woonlasten een financiële tegenvaller is voor onze huurders in Loppersum.

Toch compenseren wij huurders uit de gemeente Loppersum niet als zij rioolheffing zelf gaan betalen. Dat doen wij niet omdat:

  • Het niet mag vanuit de Woningwet, omdat we dan een subsidie geven die niet ten goede komt aan de sociale volkshuisvesting.
  • Een woningcorporatie er is niet is om huurders te compenseren voor een stijging van de gemeentelijke belastingen. Wij kunnen een wijziging in gemeentelijk beleid niet financieel compenseren. Het is wél onze taak om onze financiële middelen te besteden aan de sociale volkshuisvesting, bijvoorbeeld aan onderhoud, verbetering, verduurzaming, sloop/nieuwbouw.

Wat er gebeurt met het geld
Het geld dat wij nu niet besteden aan de rioolheffing, besteden we aan de sociale volkshuisvesting. Het komt dus niet terecht bij alleen deze groep huurders, maar komt wel ten goede aan al onze huurders. Denk hierbij aan investeringen in onderhoud, verduurzaming of sloop/nieuwbouw.

Waarom we de huurprijs niet verlagen
We verlagen de huurprijs ook niet. Dat doen we niet omdat we dan ook de huren van woningen in gemeente Appingedam en Delfzijl moeten verlagen. Als we dat doen, kunnen we een aantal andere dingen niet doen zoals investeren in onderhoud en verduurzaming. Daarnaast wordt de huurprijsbepaald op basis van andere factoren zoals de WOZ-waarde en waarderingspunten  en niet op basis van de hoogte van belastingen.

De jaarlijkse huuraanpassing
Ieder jaar beoordelen we de huurprijzen van woningen, garages, parkeerplaatsen, bergingen en bedrijfsruimten en passen deze eventueel aan. Dat doen we volgend jaar weer en beslissen dan of we de huurprijzen aanpassen. Deze situatie heeft daar geen invloed op. Dus of we de huurprijzen aanpassen volgend jaar, weten we nog niet. Maar dat heeft niet te maken met de rioolheffing.