Reactie Woongroep Marenland op manifest actiegroep

Aan de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat in Appingedam is een aantal woningen van Woongroep Marenland van onvoldoende kwaliteit. Deze woningen worden al te lang niet goed onderhouden. Dat spijt ons.

Maandag 16 december heeft directeur bestuurder Gerke Brouwer een actiegroep ontvangen van deze straten en is ons een manifest overhandigd met klachten en eisen. We hebben door middel van een brief gereageerd op dit manifest.

Acties
We ondernemen twee acties:

 • In het eerste kwartaal van 2020 nemen we maatregelen tegen de tocht- en vochtproblemen.  
 • In januari 2020 starten we met het opstellen van een verbeterplan. Dit doen we samen met de bewoners van de Gerrit Raapstraat en Pieter Veningsastraat. We verwachten het plan uit te voeren in 2021.

We bieden de bewoners de volgende mogelijkheden voor de tocht- en vochtproblemen:

 • Schimmel bestrijden
 • Mechanisch ventilatiesysteem plaatsen
 • Dubbel glas plaatsen
 • Gevelkozijnen nalopen

Vanaf januari 2020 maken we een afspraak met de bewoners en komen we bij hen langs om de mogelijkheden te bespreken en of de bewoner hier wel of niet gebruik van wil maken.

Daarnaast  vervangen we CV-ketels die ouder zijn dan 18 jaar in het eerste kwartaal van 2020.

Eisen actiegroep
In het manifest staat een aantal eisen. We hebben over elke eis een besluit genomen, zie hieronder. 

 1. Compensatie energiekosten
  We geven geen compensatie voor de energiekosten. We compenseren niet omdat we hiermee de klachten niet verhelpen. Daarom nemen we maatregelen tegen de vocht- en tochtproblemen en stellen we een verbeterplan  met u op.
 2. Oplossen schimmelproblemen
  We pakken de schimmel-. en ventilatieproblemen aan in het eerste kwartaal van 2020
 3. Vervanging CV-ketels
  Een aantal woningen heeft een oude CV-ketel. Dit zijn de ketels die ouder zijn dan 18 jaar. We gaan deze vervangen in het eerste kwartaal van 2020.
 4. Een einde aan de opeenstapeling van tijdelijke huurcontracten
  De huurders die een tijdelijk huurcontract hebben, informeren we in januari over het vervolg.   
 5. Vergoeding voor ellende
  We hebben te lang gewacht met onderhoud. Daar hebben de huurders nu last van en dat spijt ons. We geven geen vergoeding, omdat dat de klachten niet verhelpt. We nemen in het eerste kwartaal van 2020  maatregelen tegen de vocht- en tochtproblemen en we stellen een verbeterplan met de bewoners op.