Reactie op artikel Dagblad van het Noorden

Vandaag verscheen er een artikel met de titel Sloop-nieuwbouw- en versterkingsproces in Appingedam drijft huurders Marenland tot wanhoop. 'Er wordt niet naar ons geluisterd' op de website van het Dagblad van het Noorden. Onderaan het artikel staat een korte samenvatting van onze reactie op dit verhaal. Hieronder lees je onze volledige reactie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij weten dat een aantal huurders uit de wijk ontevreden zijn over het verloop van de versterkingsopgave en de nieuwbouwwoning die wij aanbieden. Met hen zijn we al langere tijd in gesprek. Een aantal van deze huurders was aanwezig bij het gesprek op ons kantoor op 9 september. Vervolgens hebben wij met deze huurders nieuwe individuele gesprekken gevoerd. Met het merendeel van deze bewoners zijn we eruit gekomen en hebben we een oplossing gevonden. Helaas geldt dat voor een aantal van hen niet, omdat wij aan sommige wensen niet kunnen voldoen. Dat is spijtig, want bij een ingrijpende situatie als deze streven we daar altijd naar tevreden huurders.

We kijken kritisch naar hoe we onze communicatie richting onze bewoners kunnen verbeteren. We organiseren elke week vrije inloopspreekuren in de wijk, waar iedereen welkom is. Onze bewonersconsulenten zijn goed bereikbaar, maar kunnen niet altijd direct de telefoon opnemen of direct reageren op mails. De afspraak is dat we reageren binnen één werkdag. Doorgaans lukt dat ook. Dat wij niet reageren, hebben wij niet eerder gehoord van hen en dit beeld herkennen onze medewerkers niet.

In deze wijk bouwen we drie type woningen terug. Hierbij houden we rekening met de wensen van de huidige huurders, maar ook met toekomstige huurders en ontwikkelingen. Dit doen alle woningcorporaties. Twee van deze drie type woningen zijn groter dan de woningen die er stonden.  Één type woning is kleiner, omdat er ook (nu en in de toekomst) behoefte is aan kleinere woningen. Voor de opzet en het ontwerp van de woningen is individueel maatwerk beperkt en het klopt dat de indeling van hun woning anders is dan hun oude woning. Bij de toewijzing houden we rekening met de regels vanuit de overheid dat een woning passend moet zijn voor de samenstelling van het huishouden en het inkomen. In sommige gevallen betekent het dat we een andere type woning toewijzen dan ze zelf op het oog hadden. Bij enkele huurders leidt dat tot teleurstelling. Dat begrijpen we.

De bewoners die klachten hebben over de staat van oplevering van hun nieuwbouwwoning, vragen we om contact op te nemen met ons. We sturen dan een vakman naar de woning om de situatie te bekijken en zo nodig te verhelpen. Het klopt dat bewoners een aantal zaken zelf moeten doen als de woning is opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de wandafwerking (schilderen, behangen) en het leggen van een vloer. Dat is bij andere woningcorporaties niet anders.

De versterkingsopgave in Appingedam is groot en ingrijpend. Het vraagt veel geduld van onze huurders en er komt veel op hen af. De komende jaren worden er nog veel woningen gesloopt en gebouwd. Het is belangrijk om hiermee door te gaan om de veiligheid van onze huurders te garanderen. Daarbij begeleiden en ondersteunen we onze huurders zo goed mogelijk.