Prestatieafspraken met gemeenten getekend

Begin dit jaar ondertekende Woongroep Marenland de prestatieafspraken met de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland en Loppersum. Deze afspraken richten zich met name op 2019 en bieden een doorkijk naar 2023.

In de zomer deden we hiervoor ons ‘bod’ aan de vier gemeenten. Nadat ook huurdervereniging de Mare met dit bod instemde, is per gemeente het proces opgestart om tot prestatieafspraken te komen.
Prestatieafspraken moeten voldoen aan de wettelijke kaders die staan beschreven in de Woningwet 2015. Deze nieuwe Woningwet omschrijft het werkveld van de corporaties en stelt dat vaste thema’s terug moeten komen in de Prestatieafspraken. Die thema’s zijn: nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van specifieke doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.
Ook de beleidskaders zijn bepalend voor de prestatieafspraken. Die staan beschreven in het regionale Woon- en Leefbaarheidsplan 2 (WLP2) en het meerjarenprogramma van NCG. Over de thema’s die hieruit voortvloeien maken we gezamenlijk afspraken.

De prestatieafspraken vindt u -per gemeente- terug op onze website.