Nieuwe Klachtencommissie per 1 juni 2020

Klachtencommissie
De Regionale Klachtencommissie Noord-Groningen houdt per 1 juni 2020 op te bestaan. Huurders van de corporaties Woongroep Marenland, Wierden en Borgen, de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) en de Delthe kunnen vanaf 1 juni 2020 terecht bij de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen wanneer zij niet tevreden zijn met de afhandeling van hun klacht.

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
Vanaf 1 juni kunnen huurders van de bovengenoemde corporaties  terecht bij de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. Deze klachtencommissie staat los van de woningcorporaties. U kunt bij de klachtencommissie terecht als u het niet eens bent met afhandeling van uw klacht door uw corporatie.

Contactgegevens Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
Postbus 7015, 9701 JA Groningen
Tel. 050-3693698
e-mail: secretariaat@kcgroningen.nl

De klachtencommissie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wilt u een klacht indienen?
Heeft u een klacht en wilt u deze klacht indienen bij de klachtencommissie? Neem dan eerst contact op met het secretariaat van de klachtencommissie op telefoonnummer 050-3693698. U kunt daar een klachtenformulier verkrijgen. Het ingevulde formulier stuurt u naar postbus 7015, 9701 JA Groningen.