Modelwoning volgende stap in versterking 64 woningen in Opwierde-Zuid

De versterking en verduurzaming van 64 huurwoningen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam gaat door. Op een aantal punten komen Woongroep Marenland, CVW en NAM  bewoners tegemoet. Zo worden nu ook vernieuwingen aan de binnenkant van de woning uitgevoerd. Het resultaat ervan wordt in een modelwoning zichtbaar gemaakt. Dit plan geeft bewoners op korte termijn een veilige, duurzame en vernieuwde woning. Van binnen en van buiten. Bovendien is het verduurzamen van de woningen extra belangrijk geworden, omdat de gaswinning stopt.

Geen sloop en nieuwbouw, wel extra vernieuwingen

Bewoners hebben aangegeven het oorspronkelijke plan niet te willen en wensen sloop en nieuwbouw van hun woning. Gerke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland legt uit: ‘Wij hebben deze wens met NAM en CVW verkend. Wij kunnen gedeeltelijk in deze wens meegaan. Sloop en nieuwbouw is echt geen optie. Dat heeft een aantal redenen. Na akkoord van de meerderheid van de bewoners zijn wij verplichtingen met elkaar aangegaan. Materialen en mensen staan bij de aannemer klaar voor uitvoering. Daarmee is het niet verantwoord om te stoppen. Daarom gaan wij door met het versterken en verduurzamen van de woningen, maar wel met een aangepast plan. Wij komen bewoners tegemoet met een aantal vernieuwingen in de woningen. Met dit plan krijgen bewoners op korte termijn veilige, duurzame en vernieuwde woningen.’

Modelwoning maakt zichtbaar

Brouwer: ‘Wij staan achter de afspraken die wij hebben gemaakt met NAM en CVW, mits het versterken en verduurzamen kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Wij realiseren ons dat dat bij deze woningen nog niet is gebeurd, omdat de eerste fase niet goed is gegaan. Bewoners hebben dan ook niets aan woorden. Wel aan daden. Daarom laten wij gezamenlijk de bewoners eerst zien wat het plan betekent, hoe de woning er van binnen en van buiten uit komt te zien. De aannemer gaat aan de slag met een modelwoning waarin bewoners vanaf mei het resultaat kunnen bekijken.’ De huurdersvereniging en de bewonerscommissie hebben goed uitgelegd wat bewoners belangrijk vinden. Veiligheid, kwaliteit, communicatie en een onafhankelijk oordeel zijn de belangrijkste punten. Dit zijn ook de uitgangspunten voor het plan van aanpak dat in samenspraak met de huurdersvereniging en de bewonerscommissie wordt opgesteld.

Hoe verder?

Met de modelwoning worden plannen zichtbaar. De huurdersvereniging en de projectcommissie zijn uitgenodigd in de modelwoning om overeenstemming te krijgen over de werkzaamheden. Uiterlijk 1 mei is de modelwoning klaar. Als dit naar wens is van Woongroep Marenland, de huurdersvereniging en de bewonerscommissie, dan worden ook de bewoners uitgenodigd om de modelwoning te bekijken.