Loppersum versterkt

In december 2018 informeerden gemeente Loppersum en Nationaal Coördinator Groningen uitvoering (NCG) inwoners over het vervolg van de versterkingsaanpak in de gemeente Loppersum. We zijn nu drie maanden verder. De planning was ambitieus. De intentie was om in het eerste kwartaal meters te maken. Minister Wiebes gaf begin 2019 aan akkoord van Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) op het plan van aanpak versterking Loppersum te willen, alvorens tot uitvoering over te gaan. SODM heeft ons plan van aanpak goedgekeurd en nu kunnen we verder. Deze nieuwsbrief gaat vooral over de uitvoering van de batch 1467. Het is fijn te zien dat de voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart. In de volgende nieuwsbrief juni/juli hopen we meer te kunnen melden over het versterkingsprogramma.