Extra afspraken versterking van woningen in aardbevingsgebied

Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt over de versterking van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Eigenaren van woningen hebben over deze extra afspraken een brief ontvangen van Nationaal Coördinator Groningen. Woongroep Marenland is ook eigenaar van een aantal woningen en heeft ook zo’n brief ontvangen. Hieronder vertellen we u hier meer over.

Wat houden de nieuwe afspraken in?
Alle woningeigenaren die een versterkingsadvies voor de woning hebben of op korte termijn gaan ontvangen, hebben deze brief ontvangen. In de brief krijgen woningeigenaren, dus ook Woongroep Marenland, een keuze voorgelegd:

  1. De woning volgens het versterkingsadvies laten versterken.
  2. De woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten met een vergoeding van maximaal € 30.000,- voor woningverbetering. Deze nieuwste inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning in 2022. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen af. Dat kan betekenen dat woningen minder of geen versterking meer nodig hebben.

Wat betekent dit voor u of uw woning?
Wij onderzoeken voor welke woningen van Woongroep Marenland dit geldt. Zodra we weten om welke woningen het gaat, sturen de desbetreffende huurders een brief. Dit kan nog enkele weken duren.

 

Vervolgens onderzoeken we wat dit voor de woningen betekent. Dit doen we in overleg met de huurdersorganisatie en particuliere eigenaren in hetzelfde blok (Als dat aan de orde is).