Bouw aan Coendersweg en Groensingel in Middelstum kan beginnen

Aan de Coendersweg en de Groensingel in Middelstum vervangt Woongroep Marenland 16 woningen voor nieuwe, aarbevingsbestendige en duurzame woningen. We bouwen 21 nieuwe levensloopbestendige woningen terug: 13 aan de Coendersweg en Groensingel en 8 aan de Ticheldobbe.

De eerste woningen aan de Ticheldobbe zijn in juni opgeleverd. Een aantal bewoners van de Groensingel is bezig met verhuizen naar de gezinswoningen op deze locatie.

De sloop van de huidige woningen en de bouw van de nieuwe woningen aan de Coendersweg en Groensingel is vertraagd, omdat een aantal bewoners niet akkoord was met het sociaal plan. Woongroep Marenland en de bewoners hebben de afgelopen maanden intensief contact met elkaar gehad. We hebben overeenstemming bereikt en de contracten zijn ondertekend. Dat betekent dat we verder kunnen en de sloop en bouw kan beginnen. De bewoners verhuizen binnenkort naar de wisselwoningen van de NCG in Middelstum.

Met de nieuwe woningen wonen de bewoners van Coendersweg en Groensingel straks ook in goede, veilige en toekomstbestendige woningen.