Besluit om woningen te slopen in twee straten Appingedam

Op 22 oktober organiseerde Woongroep Marenland een bewonersbijeenkomst voor bewoners van de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat in Appingedam. Tijdens de bijeenkomst vertelden wij de bewoners dat we kiezen voor sloop van de woningen. Er komen nieuwe woningen op die locatie terug. Die plannen werken we de komende tijd uit.

Waarom sloop?
Het betreffen woningen uit 1948 die ingrijpend verbeterd moeten worden. Na renovatie blijft het risico dat op den duur technische problemen ontstaan, dan wel terug komen. Ook zijn de woningen na renovatie niet gasloos, minder duurzaam en voldoen dan nog steeds niet aan de woonkwaliteitseisen.

Vervolg
Woongroep Marenland onderneemt op basis van dit besluit een aantal stappen:

  1. We maken een plan voor dit gebied. Daar zijn we al mee bezig en werken we de komende tijd verder uit.
  2. We informeren bewoners over de plannen.
  3. Na akkoord gaan we verdere stappen ondernemen.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam is meegenomen in de plannen en geïnformeerd over de besluiten van Woongroep Marenland.