Beëindiging EPV contracten bij versterkte woningen

Onlangs stuurde Woongroep Marenland een brief naar bewoners van een versterkte woning. In deze brief bieden wij de bewoners aan het Energie Prestatie Vergoeding (EPV) contract te ontbinden en leggen we uit waarom we dat doen.

Wat is Energie Prestatie Vergoeding?
Vanaf 2016 is er gestart met het bouwkundig versterken en het nul op de meter maken van woningen. Met behulp van zonnepanelen wordt er voldoende energie opgewekt om de woning te verwarmen en de huishoudelijk apparaten te gebruiken. Om dit mogelijk te maken betalen huurders maandelijks een energie prestatie vergoeding aan ons.


Waarom ontbinden?
Met ingang van januari bieden wij huurders de gelegenheid hiermee te stoppen. Een van de redenen is dat de energieprestatie van nieuwbouwwoningen dicht tegen de energieprestatie van een versterkte woning ligt. En de bewoners van een nieuwbouwwoning betalen de vergoeding niet.


Wat gebeurt er als de huurders kiest voor ontbinden?
Als de huurder kiest voor het ontbinden van het EPV contract dan stopt de monitoring, dalen de maandelijkse lasten en ontvangen zij het betaalde EPV over het jaar 2020 terug. Omdat wij het contract niet eenzijdig kunnen ontbinden, kunnen huurders er voor kiezen het contract te handhaven. Zij blijven dan maandelijks de EPV betalen en de woning wordt blijvend gemonitord.