Andere woningen nodig: grootschalige transformatie financieel niet mogelijk

De dynamiek in Noord- en Oost-Nederland (Groningen, Friesland, Achterhoek, Drenthe en Twente) is totaal anders dan in de Randstad. Op veel plekken hebben we te maken met driedubbele vergrijzing: mensen worden ouder, er worden méér mensen oud en er vertrekken meer jongeren dan erbij komen. Op veel plekken waar het inwonertal stabiliseert of zelfs afneemt, dreigt leegstand. Dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor slopen we soms meer woningen dan dat we terugbouwen. Of we slopen zonder iets terug te bouwen.

Dat heeft grote financiële gevolgen. Transformatie van woningen heeft impact op de financiën van woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland’, vertelt John Olde Olthof, directeur-bestuurder bij Reggewoon en bestuurslid bij WoON Twente. Hij legt uit: ‘Nieuwe woningen leveren geld op, transformatie van bestaande woningen niet: de lening die we nodig hebben, is hoger dan de extra waarde die we toevoegen aan het huis. We teren simpelweg in op ons vermogen. Er is te weinig geld om deze grootschalige transformatie mogelijk te maken’.

Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van Sité Woondiensten vult aan: ‘Daarom is het scheef dat de korting op de verhuurderheffing alleen geldt bij het bouwen van nieuwe huizen. Deze korting is juist hard nodig voor de transformatie van huizen!’

Geef ons ruimte!

Bert Moormann, directeur-bestuurder bij Domesta in Drenthe licht toe welke ruimte de woningcorporaties nodig hebben: ‘Geef ons beleidsruimte en maak het mogelijk dat we regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren. Maak regels minder rigide, procedures eenvoudiger en beslistermijnen korter. En geef corporaties de ruimte om te investeren in leefbaarheid. Maak het mogelijk dat alle huurders in Noord- en Oost-Nederland – van 0 tot 100 – prettig, betaalbaar en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen’.

De woningcorporaties uit Noord- en Oost-Nederland vragen niet alleen om ruimte in beleid, maar vragen ook om de lastendruk te verlagen, juist omdat de korting op de verhuurderheffing alleen geldt op nieuwbouw en niet voor de transformatie van woningen. In Noord- en Oost-Nederland is de lastendruk daarom extra hoog en de opgaven zijn groot. Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten vertelt: ‘Het is hartstikke scheef dat mensen met de laagste inkomens in Nederland extra belasting moeten betalen via een huurwoning, middels de verhuurderheffing’.

Zie voor meer informatie www.scheefbeleid.nl