Begin december ondertekende Woongroep Marenland de prestatieafspraken voor 2021 met de gemeente Eemsdelta (toen nog gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum) en gemeente het Hogeland .

In de zomer deden we hiervoor ons ‘bod’ aan de vier gemeenten. Nadat ook huurdersvereniging De Maren met dit bod instemde, is per gemeente het proces opgestart om tot prestatieafspraken te komen.

Kaders & wetgeving
Prestatieafspraken moeten voldoen aan de wettelijke kaders die staan beschreven in de Woningwet 2015. Deze nieuwe Woningwet omschrijft het werkveld van de corporaties en stelt dat vaste thema’s terug moeten komen in de prestatieafspraken. Die thema’s zijn: nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van specifieke doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Overzicht afspraken
Woongroep Marenland maakt deze prestatieafspraken met de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppserum (per 1 januari 2021 gemeente Eemsdelta) en Het Hogeland.