Ondernemingsplan

'Samen werken aan wonen' dat is de titel van het ondernemingsplan van Woongroep Marenland voor de jaren 2019 tot 2022.  We maakten dit plan samen met huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties en onze medewerkers. Veel werkzaamheden staan vast, die moeten we doen en daarover bestaat ook geen discussie. Daarnaast kijken we jaarlijks wat we extra willen, en kunnen doen en maken we daar concrete acties van.

> het ondernemingsplan 2019-2022

> de beknopte versie

> de presentatie zoals gegeven aan belanghouders op 14 maart 2019