Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Dan moet u rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

Waarom passend toewijzen?

Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag u reageren?

Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u de huurwijzer invullen of kunt u in onderstaande tabel zien op welke woningen uit ons woningaanbod u mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet (of heeft een hoger inkomen), dan verandert er voor u niets.

Uw situatie

De huur van de woning3 waarop u wilt reageren is maximaal:

Eénpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen van maximaal € 22.200

€ 592,55

Tweepersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.150

€ 592,55

Tweepersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.175

€ 592,55

Drie- of meerpersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.150

€ 635,05

Drie- of meerpersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.175

€ 635,05

1 De huurtoeslaggrens is 22.200 euro voor eenpersoonshuishoudens en 30.150 euro voor meerpersoonshuishoudens

2 het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen, wel voor de grootte van het huishouden)

3 kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten

Vragen?

Heeft u nog vragen over het passend toewijzen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0596-519151 of door een email te sturen naar info@woongroepmarenland.nl. 

Wij staan u graag te woord!