Herstellen versterken, verduurzamen en verbeteren (H3V)

 

In deze pilot werken wij aan het versterken van onze woningen, in combinatie met verduurzamen en verbeteren. Dit doen wij samen met zeven andere woningcorporaties in Groningen, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). In 2015 namen deze partijen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid het voortouw met een overeenkomst voor het herstellen, versterken, verduurzamen en verbeteren (H3V) van 1650 huurwoningen in het aardbevingsgebied. Dat betekent dat de woningen aardbevingsbestendig verbouwd worden, energiezuinig gemaakt worden en in de woning vernieuwing van bijvoorbeeld keuken en/of sanitair plaatsvindt.

Waarom deze woningen?

Onze bewoners moeten weer veilig wonen en zich weer veilig voelen in hun woning. Daarnaast willen wij ook een stap zetten in de kwaliteit van wonen door te zorgen voor verbeterde, comfortabele en duurzame woningen. De pilot is opgezet om te leren. In het project werken verschillende aannemers die ieder een eigen concept toepassen. Hierdoor wordt ervaring opgedaan over de beste manier om de overige woningen te versterken en te verbeteren.

Wat betekent herstellen?

Veel van de al versterkte woningen hadden aardbevingsschade. Tijdens de werkzaamheden wordt de aanwezige schade hersteld.

Wat betekent versterken?

Aardbevingsbestendig verbouwen betekent dat de draagconstructie zo wordt versterkt dat deze voldoet aan de beschikbare richtlijn voor aardbevingsbestendig verbouwen.

Wat betekent verduurzamen?

Een belangrijk extra element van deze versterkingsoperatie is verduurzaming. De woningen worden ook energiezuinig gemaakt door isolatie, driedubbel glas, betere ventilatie, een wamtepomp en zonnepanelen. Hierdoor worden de woningen nul op de meter (NOM). Dit betekent dat zij door juist gebruik energieneutraal bewoond kunnen worden.

Wat betekent verbeteren?

Het verbeteren van de woningen omvat het verbeteren van de binnenkant van de woning. Bijvoorbeeld door keuken en/of sanitair te vervangen, [aanvullen].

Verschillende fases

Eind 2016 zijn in de eerste fase 175 woningen hersteld, versterkt, verduurzaamd en verbeterd opgeleverd. Na de evaluatie van de eerste fase is gestart met de tweede fase van de pilot: 375 woningen herstellen, versterken, verduurzamen en verbeteren. 

Voor Woongroep Marenland gaat het om 92 woningen.

  • 64 woningen Opwierde-Zuid Appingedam
  • 12 woningen Prinsesseweg Appingedam
  • 16 woningen Oostersingel en Oosterstraat ’t Zandt

Wat betekent het voor de bewoners?

Het versterken van de woningen is ingrijpend. In de eerste plaats voor de bewoners. Maar ook voor de samenwerkende partijen is het ingrijpend. Er is namelijk geen blauwdruk. Woningen zijn verschillend, waardoor ook de versterkingsmaatregelen per situatie of woning verschillend zijn. Dat maakt de versterkingsoperatie complex en ingrijpend. Daarom stelt Woongroep Marenland alles in het werk om bewoners zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

Hoe ziet een versterkingstraject eruit?

Ieder project is verschillend. Ieder mens is verschillend. Daarom wordt in een vroeg stadium persoonlijk contact met onze huurders gezocht.  

Voor de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen, worden de bewoners tijdelijk in een andere woning van Woongroep Marenland of in een wisselwoning van Centrum Veilig Wonen (CVW) ondergebracht. Dit wordt in overleg met de bewoner door de woningcorporatie bepaald.