Op 6 november 2020 hebben Rijk, provincie en regio afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen.

Dit bedrag is voor alle huurders van woningcorporaties in het gebied waarvoor ook de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is nog aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682).

De vergoeding is gekoppeld aan de woning en wordt naar verwachting dit najaar door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitgekeerd. Deze huurders ontvangen dit bedrag automatisch op hun rekening.

Dit is een vergoeding op basis van een regeling van de rijksoverheid, die door de corporaties wordt uitgekeerd. De corporaties krijgen hier een subsidie voor. De subsidieregeling van de rijksoverheid gaat per 1 juli 2021 in. Vanaf die datum kunnen corporaties de subsidie aanvragen.

Kijk op de website van de NCG voor meer informatie.