De gaswinning veroorzaakt aardbevingen in Groningen. Dit zorgt voor overlast bij de inwoners. De rijksoverheid stelt verschillende vergoedingen beschikbaar om huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied te compenseren voor deze overlast.