Parkeerplaats achter het gebouw Bolwerkstate. Bewoners van onze complexen aan het Bolwerk hebben voorrang.